Läsa Spelare

Läsa av en spelare online. För att kunna göra rätt beslut i poker måste du som spelare läsa av de övriga pokerspelarna.

På engelska kallas det Reading Tells och är vid vanligt pokerspel inte så konstigt. Det går att lära sig att läsa den andre spelaren/spelarna genom att se hur de för sig vid pokerbordet. Börjar händerna darra, blir spelaren plötsligt tyst eller kanske tvärs om, börjar prata mera än vad du upplever normalt, hus sitter spelaren vid bordet när han bevisligen haft bra kort? Ja det finns många så kallade tells.
Men hur gör man då när man spelar online? Då kan jag ju inte se någon motspelare? Jaeao.. Du ser faktiskt spelarens reaktion på sättet denne spelar med hjälp av hur fort denne gör sina val. Vi skall ta några bra situationer här och vad de kan betyda:

En snabb Call – När spelare snabbt callar brukar det bero på att de försöker låtsas som om de har en starkare hand än de har. De vill inte att du skall beta igen.
Omedelbar bet/höjning (tidig position) – Spelare som betar snabbt, men inte så mycket, i tidig position. De har ofta starka kort och har bestämt sig tidigt att spela vidare.
Omedelbar bet/höjning (på riverkortet) – Var vaksam på ett snabbt bet eller höjning på river. Detta indikerar en bra hand.
Omedelbar check – En spelare som, i tidig position omedelbart checkar, kan smygspela en stark hand. Om spelaren istället satt i sen position betyder det vanligen att handen är svag.
Sen check – Spelare som tar god tid på sig att checka har vanligen en svag hand. De vill att du skall tro att de funderar på att höja.
Varje gång du spelar skall du tänka på de här sakerna och snart kommer du på fler själv. Det gäller verkligen att du har alla dina sinnen på helspänn när du spelar poker!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


four + = 12

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>